หน้าหลัก > ประวัติ > ต้นกำเนิด
Untitled Document

“บรรจง นะแส” รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2558

          มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และมูลนิธิศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้จัดโครงการรางวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ขึ้น 

           โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบรางวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2558 แก่ นายบรรจง นะแส ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการนำภูมิปัญญา วัฒนธรรมนำมาใช้ในการพัฒนาด้านวัฒนธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยจัดพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา กล่าวรายงานโครงการ และในพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล และคณะกรรมการองค์กรร่วมจัด ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.ส.สาวิตรี สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา คุณสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และอาจารย์ ดร.วิชุดา เกตุใหม่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร่วมมอบเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ชุมชน บุคลากร และนิสิตจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้แก่ คุณบรรจง นะแส ผู้ที่ได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

         นอกจากนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการเพื่อเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และคุณบรรจง นะแส ชมวิดีทัศน์แนะนำประวัติ ชีวิต และผลงานศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ชมวิดีทัศน์แนะนำประวัติชีวิต นายบรรจง นะแส และได้รับเกียรติจากอาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2558 มาอ่านกวี “สืบย่าน-สานต่อตำนาน (วัฒน) ธรรม” รับฟังปาถกฐาเรื่อง “ดับบ้าน ดับเมือง : เชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคม (วัฒน) ธรรม” โดย นายบรรจง นะแส ผู้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2558 และรับฟังดนตรีโดยวงอัสลีมาลา