สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
วิทยุออนไลน์สถาบันทักษิณ ฯ
๑.สถานีวิทยุ สวท.
๒.สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยทักษิณ
๓.สถานีวิทยุ อสมท.
๔.สถานีวิทยุ สทร.๖ สงขลา
๕.สถานีวิทยุคลื่นมหาชัย นครศรีธรรมราช
 
๑.สถานีวิทยุ สวท. กลับหน้าหลัก

ศิลปะและวัฒนธรรม" สวท.นครศรีธรรมราช รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินรายการ

๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔