58350044 การแสดงศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 3

ISBN                   -

รหัสหนังสือ         58350044

รหัสเดิม               -

สถานที่พิมพ์        สงขลา

สำนักพิมพ์          -

ปีที่พิมพ์ 2548

จำนวนหน้า          60 หน้า

ราคา                    -

จำนวนหนังสือ      5  สำเนา

ที่มา                     สาวิตรี  สัตยายุทย์

ผู้จัดทำ                สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

สาระสังเขป         หนังสือ “การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ  ครั้งที่ 3 และผลงานศิลปกรรมศิลปินภาคใต้” เป็นสูจิบัตร  งานประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ  ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2548  และได้จัดแสดงนิทรรศการ  ณ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาทักษิณ  จังหวัดสงขลา วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2548  และ  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุ  ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 18-25 สิงหาคม 2548  เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย  ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล  ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง  ทัศนะเกี่ยวกับผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ  ประวัติเยาวชนที่ได้รับรางวัล  ผลงานศิลปกรรมศิลปิน  ภาคใต้  และ  ประวัติศิลปินภาคใต้
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
9 ม.ค. 2561 แก้ไขล่าสุด