58350036 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22

            ISBN                  -

            รหัสหนังสือ         58350036

            รหัสเดิม              02012

            สถานที่พิมพ์        กรุงเทพฯ

            สำนักพิมพ์          บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

            ปีที่พิมพ์              2548

            จำนวนหน้า          112 หน้า

            ราคา                    -

            จำนวนหนังสือ      1  สำเนา

            ที่มา                     สาวิตรี  สัตยายุทย์

            ผู้จัดทำ               สาวิตรี  สัตยายุทย์  (ปีงบประมาณ 2561)

            สาระสังเขป         หนังสือ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22” เป็นสูจิบัตรงานประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 เนื่องในงาน “วันศิลป์ พีระศรี” ประจำปี พ.ศ. 2548  และได้จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ ศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 - 30 กันยายน 2548  จัดแสดง  ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา วันที่ 3 – 27 พฤศจิกายน 2548  ณ หอศิลป์จำปาศรี สำนักวิทยบริการ อาคาร B  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2548 และ ณ สำนักวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  วันที่ 11 – 30 มกราคม 2549  เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย  ผลงานศิลปกรรมของศิลปินรับเชิญ  ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล ผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมแสดง  ประวัติศิลปินที่ได้รับรางวัล และ  บทความเรื่อง ปัญหาของการสื่อสารผลงานศิลปะและการออกแบบ   (ตอนที่ 2) โดย ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม  บทความเรื่อง ศิลปะภาพพิมพ์และ Niels Borch Jensen โดย สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาวิตรี สัตยายุทย์ / หัวหน้าโครงการ
สาวิตรี สัตยายุทย์/ผู้บันทึก
5 ม.ค. 2561 แก้ไขล่าสุด