Username :
Password :

Untitled Document

ค้นหา  

 

50480062 :: (แผ่นชำรุด)

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพดิจิตอล แผ่นดิสก์ (CD) ไมโครฟิช

แผ่นชำรุด ... อ่านเพิ่มเติม

 

51480001 :: หนังตะลุงคณะเด๊ะแม ตะลุงสากล เรื่องบาปกรรมบุญ

เจ้าของ/ผู้แต่ง....เด๊ะแม ประเภทการจัดเก็บ....ภาพดิจิตอล แผ่นดิสก์ (CD) ไมโครฟิช

... อ่านเพิ่มเติม

 

51480001 :: หนังตะลุงคณะเด๊ะแม ตะลุงสากล เรื่องบาปกรรมบุญ

เจ้าของ/ผู้แต่ง....เด๊ะแม ประเภทการจัดเก็บ....ภาพดิจิตอล แผ่นดิสก์ (CD) ไมโครฟิช

... อ่านเพิ่มเติม

 

43420001 :: ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเกาะยอ สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา จ.สงขลา

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพนิ่ง (slide)

... อ่านเพิ่มเติม

 

43420077 :: มะโย่งกำลังรำ ที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี แสดงเพื่อประกอบการทำสารคดีเรื่อง มะโย่ง เพื่อถวายแด่

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพนิ่ง (slide)

... อ่านเพิ่มเติม

 

40460001 :: ลิเกป่า

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันฯ ทำร่วมกับ ทีวี 10 หาดใหญ่ รายการของดีปักษ์ใต้ ... อ่านเพิ่มเติม

 

57480001 :: นายมนต์ ม้วน 1 รหัสเดิม 001R01

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษา เก็บรวบรวม ประเภทการจัดเก็บ....ภาพดิจิตอล แผ่นดิสก์ (CD) ไมโครฟิช

นายมนต์ ม.1  เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2541  ในรูปแบบ S-VHS แปลงเป็นระบบดิจิทัล เมื่อ พ.ศ.2556 ภาพเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวของเครื่องเซ่นบูชา โรงนายมนต์  รับคณะนายมนต์ ไหว้เจ้า   ทำพิธีขอที่ เบิกโรง ตั้งมัด เชิดตายาย ร่างทรงมายังโรง ตรวจเข้าของ ทรงทำพิธี ... อ่านเพิ่มเติม

 

41420001 :: แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา สะพานติณสูลานนท์ การปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารเ

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพนิ่ง (slide)

... อ่านเพิ่มเติม

 

43460014 :: การสีข้าวด้วยครกยี

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....แถบบันทึกภาพ (Video)

การสีข้าวด้วยครกยี ตำบลดาโต๊ะ จังหวัดปัตตานี แปลงจากรหัสม้วน 000R01 เป็นดิจิทัลแล้ว จัดเก็บใน HD ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวเสียง_2 /1TB ... อ่านเพิ่มเติม

 

41420071 :: สถาบันทักษิณคดีศึกษา พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ เสด็จเปิดอาคารนวมภูมินทร์

เจ้าของ/ผู้แต่ง....สถาบันทักษิณคดีศึกษาคดีศึกษา ประเภทการจัดเก็บ....ภาพนิ่ง (slide)

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง สงขลา เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2539 หมายเหตุ ต้นฉบับเป็นภาพสไลด์รวม 84 ภาพ ในตู้เหล็ก photo3/4 แฟ้ม 5-8 แปลงเป็นดิจิทัล รูปแบบไฟล์ . tif เมื่อ 30 ส.ค.2550 จัดเก็บในแฟ้ม CD รหัส 50480088 ... อ่านเพิ่มเติม

 

จำนวนที่ค้นพบ 3909 รายการ : 391 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... ถัดไป>>