Username :
Password :

ค้นหา  

 

ลำดับที่
รหัส
ชื่อ
เจ้าของ/ผู้แต่ง
ประเภท
---
1
2.001
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ต้นฉบับหนังสือโบราณถ่ายสำเนา
2
2.002
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ต้นฉบับหนังสือโบราณถ่ายสำเนา
3
2622.011
เอกสารห้องวรรณกรรม
ต้นฉบับหนังสือโบราณถ่ายสำเนา
4
26220001
อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา
หนังสือบุด สมุดไทย
5
26220002
นางสาวศศิวิมล ปรีชาหาญ ได้จาก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบให้แก่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
หนังสือบุด สมุดไทย
6
26220003
ไม่ปรากฏที่มา
หนังสือบุด สมุดไทย
7
26220004
พระปลัดจำรัส เขมฺธรรมโม เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบให้ นางสาวอมรา ทองนัสโณว์ เพื่อมอบให้แก่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
หนังสือบุด สมุดไทย
8
26220004
พระใบฎีกาจรัล อิทธิมนูโต (จั่นแก้ว) วัดนารายณิการาม บ้านในเหล หมู่ที่ 2 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
หนังสือบุด สมุดไทย
9
26220005
นางแอบ เชาวลิต เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นางสาวจิราภรณ์ ทองแก้วคง เพื่อมอบแก่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
หนังสือบุด สมุดไทย
10
26220006
ไม่ปรากฏที่มา
หนังสือบุด สมุดไทย

จำนวนที่ค้นพบ 3942 รายการ : 395 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... ถัดไป>>