สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 14 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
 
     

         

            ตามที่องค์กรร่วมจัดงานได้มีการประกาศเจนนารมณ์ในวันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็นวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยา และวัฒนธรรมภาคใต้ และในปี 2563 องค์กรร่วมจัดงานได้แก่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ครอบครัวศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กำหนดจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี 2563 สงขลาสู่เมืองมรดกโลก : แนวทางสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563  ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          จึงขอเรียนเรียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันทักษิณคดีศึกษาภายใวันที่ 8 มกราคม 2563

- กำหนดการงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 

          

- แบบตอบรับออนไลน์ และ สั่งจองเสื้อที่ระลึก   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Chef 's Table สร้างสรรค์อาหารเมืองสงขลา ณ อาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณดีศึกษา โดยเชฟจารพ ลิ่มสกุล และเชฟณภัทร จุลิกพงศ์ พร้อมชมการแสดงด้านวัฒนธรรม

1) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ท่านละ 500 บาท
2) Chef's Table ท่านละ 1,900 บาท
                      จองภายในวันที่ 8 ม.ค. 63 ท่านละ 1,200 บาท
หรือ จองได้ที่ น.ส.นฤมล ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา โทรศัพท์ 081-5403591 หรือ 093-5758827

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          กรุณาโอนเงิน  ชื่อบัญชี สถาบันทักษิณคดีศึกษา บัญชีเลขที่ 868-0-01319-6 ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช (สงขลา)   และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  e-mail  : narumon_soy@hotmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงาน น.ส.นฤมล ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา โทรศัพท์ 081-5403591 หรือ 093-5758827   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------